Aktywność popłaca

Inwestowanie na giełdzie ma zawsze jeden cel – zarobić. Aby inwestycje były efektywne najlepiej przebić wyniki indeksów giełdowych. Niby proste, ale… Żeby ten cel osiągnąć, należy spełnić dwa warunki.

Warunek pierwszy – dokładna analiza rynku przez inwestora. Warunek drugi – poszukiwanie okazji do osiągania przyszłych zysków. Proste? I tak, i nie. Zasady te możemy przełożyć na każde aktywo finansowe, bez względu na to, czy dotyczy to akcji, obligacji czy funduszy inwestycyjnych.

Ograniczenie ryzyka

W czym fundusze inwestycyjne są lepsze od innych? Towarzyszy im idea wspólnego inwestowania w celu ograniczenia ryzyka. Idea bardzo słuszna, która dotyczy wyłącznie tej klasy inwestycji. A więc już na początku naszej drogi nie pozostajemy sami, a dzięki doświadczonym zarządzającym, którzy selekcjonują za nas aktywa do portfeli, mamy pewność, że na nasz sukces pracuje sztab ludzi.

 

zarządzanie ryzykiem1

Czy inwestowanie fundusze ma sens?

Wszystko wydaje się być wzorowo zaplanowane, tylko czy taka inwestycja ma sens skoro wszystko zrobią za nas profesjonalni zarządzający? I dlaczego fundusze tracą mimo tych plusów?

Zadaniem funduszy inwestycyjnych jest pomnażanie kapitału wpłacanego przez inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Za selekcję aktywów finansowych do portfela funduszu inwestycyjnego pobierane są opłaty. Inwestycja jest dochodowa, gdy stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału przewyższa opłaty pobierane przez fundusz inwestycyjny.

Inwestowanie za pomocą funduszy ma sens, jeżeli są one dobrze zarządzane. Jeżeli zakładaliśmy, że wystarczy wpłacić pieniądze, a zyski pojawią się same, to źle trafiliśmy. Przy takim nastawieniu, pieniądze powinny wrócić na lokatę bankową.

Żyjemy w czasach, kiedy zmiany na rynkach kapitałowych są dynamiczne, a przepływ informacji bardzo szybki. Z tego powodu inwestor musi podejmować decyzje, w jakich rodzajach funduszy trzymać swoje pieniądze. Oczywiście, najlepiej lokować kapitał w funduszach agresywnych (akcyjnych) podczas wzrostów na giełdach, a w funduszach bezpiecznych (pieniężnych czy obligacyjnych) – podczas przecen. Inwestorzy indywidualni mają także możliwość wykorzystania funduszy surowcowych czy funduszy inwestycyjnych zarabiających na spadkach giełdowych.

Algorytm bez emocji

Kiedy dokonać zmian? Jednoznaczna odpowiedź jest niemożliwa, ponieważ na proces podejmowania decyzji wpływa wiele czynników, przede wszystkim emocje oraz ryzyko inwestycyjne, rozumiane jako akceptacja strat na inwestycji, poniesionych w krótkim okresie.

Czy podczas inwestowania w fundusze da się ograniczyć ryzyko i wpływ emocji? Odpowiedzią może być aktywne inwestowanie oraz wykorzystywanie dostępnych strategii inwestycyjnych, dzięki którym mamy możliwość wyeliminowania emocji.

11

Aktywne inwestowanie to odpowiednie reagowanie na to, co się wydarzyło (nie należy tego mylić z przewidywaniem przyszłości). W zależności od sytuacji panującej w gospodarce (na giełdach całego świata), musimy świadomie podejmować ryzyko i zmieniać strukturę swojego portfela. Oznacza to, że nie można utrzymywać cały czas oszczędności wyłącznie w funduszach akcyjnych.

Pytanie, kiedy przenieść kapitał do funduszy bezpiecznych? A kiedy jest czas na agresywne inwestowanie w funduszach akcyjnych? Odpowiedzią może być stosowanie odpowiednich strategii inwestycyjnych, które podpowiadają, kiedy dokonać prawidłowego wyboru funduszy. Dobrym rozwiązaniem wydaje się pozbawiony emocji automat (algorytm inwestycyjny). System taki ma dać informacje w postaci konkretnego sygnału: teraz inwestujemy agresywnie, a teraz bezpiecznie.

Na polskim rynku istnieją firmy umożliwiające dostęp do algorytmów inwestycyjnych, w ramach których klienci otrzymują powiadomienia w postaci e-maila oraz SMS-a. Dużym ułatwieniem są również odpowiednio wyselekcjonowane rankingi funduszy, które klient może wykorzystać w danym momencie. Zachęcam, aby przenosić kapitał pomiędzy różnymi klasami aktywów, ponieważ tylko wtedy inwestycja może być efektywna.

Kornel Dybul

Zachęcamy do przeczytania tego jak i pozostałych artykułów

w najnowszym wydaniu magazynu dla ludzi przedsiębiorczych – Businessman.pl

images

Zapisz