Fundusze aktywnej alokacji, a strategia Invest Help

W ostatnim czasie mamy do czynienia z ogromną zmiennością na rynkach finansowych. Trend boczny, zmiany związane z OFE, ryzyko polityczne związane chociażby z Ukrainą, nie pomagają nam w stabilnym inwestowaniu. Już na wstępie powstaje pytanie – czy w dzisiejszych czasach coś jeszcze jest stabilne? I czy istnieje coś takiego jak stabilne i bezpieczne inwestowanie?

Stare chińskie przysłowie mówi „Obyś żył w ciekawych czasach” – czy żyjemy w takich czasach?
Z pewnością tak! Są to czasy dużych zmian, natłoku informacji, podejmowania szybkich decyzji na podstawie heurystyk. Co za tym idzie? Jaki to ma wpływ na rynek finansowy? W ostatnim czasie widoczne jest skracanie się trendów rynkowych – należy być gotowym na szybsze podejmowanie decyzji, jeszcze większą aktywność i elastyczność bez, której na nic będą nasze starania, aby osiągnąć sukces finansowy na giełdzie.

Fundusze aktywnej alokacji

Odpowiedzią na zmiany rynkowe mogą być fundusze aktywnej alokacji, które cieszą się sporym zainteresowaniem głównie przez swoją nazwę. Czy aby na pewno ten rodzaj aktywów da nam przewagę w czasach niepewności? Czy może jest to tylko marketingowy zabieg w celu zainteresowania potencjalnych klientów? Poniżej postaram się przedstawić kilka faktów, natomiast wnioski wyciągnie każdy sam.

Głównym założeniem funduszy aktywnej alokacji jest dynamiczne przemieszczanie aktywów, pomiędzy różnymi instrumentami finansowymi, mówiąc prostszym językiem – powinny one inwestować w akcje jak jest dobrze i szukać bezpiecznej przystani dla naszych oszczędności gdy jest źle.

Powstaje pytanie, czy fundusz, który ma w swoim portfelu aktywa za 100 mln zł jest w stanie aktywnie zmieniać klasy aktywów, gdy dzienny obrót giełdowy to 1000 mln zł? A funduszy na polskiej giełdzie jest ponad 800.

W co inwestują fundusze aktywnej alokacji?

Według wykładni prawa i polityki inwestycyjnej każdego z funduszy możemy stworzyć wspólny mianownik i wyróżnić akcje, obligacje, bony skarbowe, instrumenty oparte na dźwigni finansowej itp. Udział poszczególnych aktywów zależy od koniunktury i może się wahać od 0 do 100%. Przy dobrym zarządzaniu i panującej hossie wyniki funduszu powinny być zbliżone do funduszy akcyjnych, natomiast w okresach bessy, wyniki powinny być zbliżone do funduszy obligacyjnych oraz pieniężnych. W przypadku spadków głównym zadaniem zarządzających funduszami aktywnej alokacji jest minimalizowanie strat poprzez inwestycje w bezpieczne instrumenty finansowe. Jak się okazuje wyniki funduszy w okresie spadków mocno się od siebie różnią .

Czym kuszą fundusze aktywnej alokacji?

Jest to przede wszystkim możliwość zarabiania niezależnie od rynkowej koniunktury. Piękne słowa – „Możliwość, niezależność, koniunktura”! Już przy pierwszym zetknięciu się z prospektem emisyjnym, bądź opisem funduszy brzmi to wszystko niewiarygodnie – chciało by się tylko rzec – to coś czego szukałem! Kupuję! Tylko gdzie?

To nie problem, obecnie wiele TFI ma w swojej ofercie fundusze, których zadaniem jest dopasowanie się do aktualnej sytuacji rynkowej. Na dodatek mowa jeszcze o minimalizowaniu strat i utrzymywaniu realnej wartości zainwestowanych przez klientów środków.

Przeanalizowałem większość funduszy aktywnej alokacji pod wieloma względami – stopy zwrotu, zmienność, miary ryzyka, miary efektywności itp. i doszedłem do jednej wspólnej cechy – fundusze aktywnej alokacji są aktywne jedynie z nazwy . Przyjrzymy się liczbom.

Wyniki funduszy aktywnej alokacji w porównaniu z indeksem WIG
(2008 – 2014)

Fundusze-aktywnej-alokacji-wyniki

Wychodzę z dość odważną tezą, że aktualnie na polskim rynku brakuje funduszy inwestycyjnych aktywnego zarządzania z prawdziwego zdarzania.Wyniki pokazują, że fundusze aktywnej alokacji mają problem z ochroną kapitału w okresach dekoniunktury i z przyrostem wartości środków w okresach giełdowej hossy. Na powyższych wykresach celowo zostały pokazane obsunięcia kapitału, aby ukazać jak wielki jest problem tego zjawiska. Większość z prezentowanych funduszy wykazuje ciągle stratę od 2008r, kiedy to miał miejsce kryzys finansowy. Jedynie jedno z prezentowanych rozwiązań wykazało dodatni wynik na inwestycji – Fundusz Noble Fund Mieszany, który został zakwalifikowany do grupy funduszy aktywnej alokacji. Wykazał on stopę zwrotu na poziomie 26,45%.

Jak w tym czasie zachowywała się inwestycja zarządzana Strategią Invest Help?

Strategia Invest Help w tym samym czasie wypracowała zysk na poziomie +136,00%. Jest to wynik o wiele lepszy od prezentowanych funduszy. Pokazuje to, że strategia reaguje znacznie szybciej na wahania rynku i jest w stanie wypracować o wiele większą i stabilniejszą stopę zwrotu niż rozwiązania inwestycyjne w postaci Funduszy Aktywnej Alokacji. To kolejny dowód na to, że nasze działania przynoszą inwestorom zamierzone cele inwestycyjne w postaci stabilnego zysku.

Marcin Płuciennik

Zapisz

Zapisz