Fundusze inwestycyjne – podstawy

Książkowa definicja funduszy inwestycyjnych mówi, o tym, że jest to forma wspólnego inwestowania polegająca na zbiorowym lokowaniu środków pieniężnych (w bardziej skomplikowanych rozwiązaniach możliwe są wpłaty w postaci np. papierów wartościowych) wpłaconych przez uczestników funduszu. Uczestnikami mogą być zarówno osoby indywidualne (osoby fizyczne), jak i osoby prawne (np. przedsiębiorstwa, miasta, gminy, związki wyznaniowe).

Jak to rozumieć? Fundusze inwestycyjne tworzą ludzie, a dokładnie ich pieniądze. Powierzone przez prywatnych inwestorów, w ręce specjalistów, aby Ci za pomocą doświadczenia i wiedzy mogli zarobić pieniądze dla osób, które wpłaciły pieniądze w fundusz. Specjaliści muszą być nadzorowani i licencjonowani przez Komisję Nadzoru Finansowego. Ich zadanie polega na inwestowaniu wpłaconych przez uczestników pieniędzy, w taki sposób, aby wypracować możliwie jak największy zysk, przy ograniczaniu ryzyka inwestycyjnego.

tfi-300x225

Najważniejszą idea wspólnego inwestowanie jest efekt synergii wytworzony z połączenia środków pieniężnych drobnych inwestorów indywidualnych (zasobów kapitałowych) z wiedzą i doświadczeniem specjalistów w celu uzyskania korzyści w postaci wypracowanego zysku. W zamian za dokonanie wpłat do funduszu inwestorzy otrzymują tytuły uczestnictwa w postaci jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych. Jest to jednostka rozliczeniowa przy inwestowaniu w fundusze.

Liczba jednostek pokazuje udział uczestnika w majątku funduszu inwestycyjnego. Dzięki efektowi skali, fundusz zbierając pieniądze od uczestników może tworzyć rozbudowany portfel inwestycyjny. W trakcie funkcjonowania fundusz inwestycyjny zbywa oraz nabywa aktywa finansowe w celu czerpania korzyści, dzięki czemu wypracowuje zysk dla inwestorów. Portfel inwestycyjny staje się więc źródłem czerpania dochodów dla inwestorów indywidualnych.

Fundusze zapewniają dużą porównywalność i klarowność.

Co to znaczy? Z reguły raz dziennie publikowane są wyceny poszczególnych funduszy, dzięki czemu możemy porównać kilka funduszy z tej samej grupy aktywów i sprawdzić jak sobie radzą. Wycena portfela funduszy polega na obliczeniu wartości aktywów netto, przypadających na jednostkę uczestnictwa. Wartość jednostek uczestnictwa może się zmieniać w każdym dniu wyceny. Dane na temat wycen możemy znaleźć w prasie branżowej, na stronie funduszu lub na stronach internetowych analizujących większą liczbę funduszy (np. http://analizy.pl).

Jak wycenić pieniądze, które zainwestowaliśmy w fundusz?

Jest to proste. Wystarczy, że pomnożymy ilość posiadanych jednostek uczestnictwa, przez wartość jednostek w dniu wyceny. Skoro już wiemy jak wycenić nasze pieniądze, to pytanie co zrobić, aby zrealizować zysk z inwestycji? Zakończenie inwestowania w funduszu odbywa się poprzez sprzedaż/umorzenie jednostek uczestnictwa, lub przedłożenie certyfikatów do wykupienia przez fundusz albo sprzedaż certyfikatów innym osobom w obrocie wtórnym.

Skoro już wiemy, czy jest fundusz, jak inwestuje, jak wycenić nasza wkład oraz jak zrealizować zysk to pora dowiedzieć się w co fundusze mogą lokować zebrany przez nas kapitał. Najprościej rzecz biorąc będą to różnego rodzaju papiery wartościowe – akcje, obligacje, listy zastawne, prawa majątkowe – nieruchomości, grunty rolne itp. Fundusz jako twór prawny, może korzystać z udogodnień przysługujących inwestorom instytucjonalnym, czyli takich, które nie są dostępne dla inwestorów indywidualnych. Dzięki temu jest możliwe czerpanie zysków z inwestycji, przy ograniczonym ryzyku, dzięki dywersyfikacji portfela.

podział-funduszy-inwestycyjnych

Każdy fundusz musi mieć jasno ukierunkowaną politykę inwestycyjną oraz cel inwestycyjny. To znaczy w jakie papiery wartościowe i w jakiej proporcji może inwestować. Dzięki temu osoby wpłacające pieniądze do funduszu, wiedzą na jakie ryzyko oraz potencjalny zysk mogą liczyć. Warto również wspomnieć, że nad bezpieczeństwem naszych środków czuwa Komisja Nadzoru Finansowego, która kontroluje rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce.

Inwestowanie w Fundusze Inwestycyjne nie wymaga ani specjalistycznego wykształcenia ekonomicznego, ani przeprowadzania skomplikowanych analiz, ani skomplikowanych umów, ani też wielkich pieniędzy. Z tego względu jest to jedna z najpowszechniejszych i najefektywniejszych metod inwestowania. Jednak samo wpłacenie pieniędzy do funduszu nie wystarczy – najważniejsze jest odpowiednie zarządzanie posiadanymi inwestycjami – najlepiej z wykorzystaniem strategii inwestycyjnej. I tu z pomocą przychodzi InvestHelp.pl

Marcin Płuciennik

Zapisz

Zapisz