Fundusze inwestycyjne – proste strategie inwestycyjne

W poprzednim artykule „Fundusze inwestycyjne – wprowadzenie do strategii inwestycyjnychporuszyłem zagadnienia związane z efektywnym inwestowaniem pieniędzy przy pomocy UFK. Lekcja, którą możemy wynieść z tego artykułu to, że największym wrogiem naszych inwestycji i nas samych są – EMOCJE. To one kierują życiem oraz poruszają rynkami. To dzięki ich kontroli jedni osiągają sukces, a inni tracą pieniądze. Każdy z inwestorów, aby je eliminować wprowadza sztywne zasady do swojego planu inwestycyjnego. Określamy moment wejścia i wyjścia z rynku, potencjalne ryzyko, obliczamy wyniki dla danych historycznych i w ten sposób tworzymy fundamenty swojego własnego systemu. Aby system był efektywny należy go testować i udoskonalać.

 

Strategie inwestycyjne możemy podzielić na dwie podstawowe grupy:

  • Strategie pasywne
  • Strategie aktywne
    • Proste
    • Złożone

Strategie pasywne

Strategie pasywne są strategiami, gdzie inwestorzy mają znikomy wpływ na wartość swojej inwestycji. Po prostu wybieramy dane aktywo i dokonujemy jego zakupu. Są to głównie inwestycje typu „kup i trzymaj”, dlatego zarządzanie w nich jest znikome, a aktualizacje portfela nie należą do najczęstszych. Dzięki inwestowaniu pasywnemu nie musimy tracić czasu na śledzenie rynku, jednak prawdopodobieństwo zysku, równa się czasami szczęściu. Poniżej możliwości strategii pasywnych. Zysk w czasie wyniósł 50%, jednak chwilowe wahania kapitału naraziły inwestora na stratę 40% kapitału. Jest to bardzo duże ryzyko, gdzie większość osób nie wytrzymałoby próby czasu.

pasywna

Strategie aktywne

Strategia aktywna polega na obserwowaniu krótko i średnioterminowych trendów rynkowych oraz zmianach funduszy w czasie trwania inwestycji. Strategia tego typu może być opłacalna w inwestycjach o każdym horyzoncie czasowym. Strategia charakteryzuje się niskimi wahaniami. Polega to na zmianie alokacji inwestycji. Czyli czynnym przechodzeniu między poszczególnymi aktywami. Przykładowo, jeżeli na giełdzie występują wzrosty – inwestujemy w akcje, jeżeli na giełdzie są spadki – inwestujemy w obligacje i rynek pieniężny. Kluczowe w tym momencie są sygnały kupna i zakupu, czyli określenie dokładnego momentu zakupu aktywów. I tu sprawa się trochę komplikuje, ponieważ:

  • W strategiach prostych „moment” (wejścia lub wyjścia) możemy określić jako procentowy zakres wahań np. 10%. Czyli jeżeli dane aktywo spada na wartości o 10% (ze 100zł na 90zł) to sprzedajemy akcje i kupujemy obligacje, natomiast jeżeli aktywo wzrośnie o 10% (z 90zł do 99zł) to ponownie kupujemy akcje aby zarabiać więcej

aktywna

  • W strategiach złożonych sprawa jest o tyle ciekawsza, że na decyzję inwestycyjną na wpływ szereg czynników; badanie trendu, współczynnika wahań zakresu cen i wiele innych. Zaawansowane strategie inwestycyjne mają taki plus, że reagują na rynek w sposób bardzo dokładny, gdzie nie ma miejsca na pomyłki.

Co do strategii złożonych to doskonałym przykładem jest strategia Invest Help. Szczegóły poniżej:

Invest Help jest połączeniem dwóch strategii inwestycyjnych, dzięki którym możliwe jest zarabianie w dobrych okresach na rynku, oraz ochrona kapitału podczas przecen, krachów i kryzysów. System generuje sygnały, które pozwalają nam aktywnie zarządzać swoimi pieniędzmi.

Strategie są używane naprzemiennie w zależności od aktualnej sytuacji na rynku. Natomiast Invest Help wskazuje dokładny moment wejścia w konkretną strategie. Połączenie strategii inwestycyjnych oraz dobrego momentu wejścia/wyjścia na rynek są niezbędne aby wypracować wysoki zysk!

strategia ochrony pomnażania

W kolejnych artykułach pojawi się opis strategii pasywnych oraz aktywnych – zarówno tych prostych jak i złożonych.

Marcin Płuciennik

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz