Wzorowy portfel inwestycyjny

Istnieje wiele teorii na temat tego, jak powinno się inwestować. Chciałbym się skupić na konkretnym przykładzie popartym zarówno fachową literaturą[1], jak i standardami EAPF[2]. Czym jest Portfel Inwestycyjny? To nic innego, jak zbiór aktywów, stanowiących formę lokowania kapitału, w celu uzyskania przyszłych korzyści. Dobrze zbudowany portfel, jest przepustką do bogacenia się w sposób efektywny i bezpieczny. Jak to osiągnąć?

„Biedni ciężko pracują na swoje pieniądze, Bogaci dbają o to, żeby pieniądze ciężko na nich pracowały” – T. Harv Eker

Model ABC

Nie sztuką jest zarobić dużo pieniędzy. Sztuką jest zabezpieczyć swoją przyszłość, aby na każdym etapie życia spać spokojnie. To pieniądze powinny pracować na nas, a nie my dla pieniędzy. Ten schemat działania odnosi się do inwestycji, od której powinniśmy zacząć budować nasz portfel. Inwestycja długoterminowa – służy do zabezpieczenia naszej przyszłości. Mowa tu o emeryturze, rentierstwie, czy zapełnieniu luki emerytalnej. Wielu nie zdaje sobie sprawy, że ten problem dotknie każdego z nas. Bez względu na to, czy do emerytury mamy 5, 10 czy 40 lat. Aby zrobić to efektywnie i jak najniższym kosztem, już teraz powinniśmy zadbać o swoją przyszłość

Drugą formą inwestycji w naszym portfelu powinny stać się inwestycje średnioterminowe. Często są to rozwiązania służące do zabezpieczenie się. Mowa tu o pieniądzach na czarną godzinę – zapewniających stabilność finansową. Cele takiej inwestycji bywają różne, w zależności od potrzeb każdego z nas. Przykładowo może to być: budowa domu, zakup samochodu, zabezpieczenie przyszłości dziecka itp.

Ostatni etap budowania portfela to – inwestycje krótkoterminowe. Wiążą się one z dużym ryzykiem, a co za tym idzie, z ogromnym potencjałem zysku. Nie jest to forma lokowania kapitału dla początkujących inwestorów. Nie można budować portfela inwestycyjnego zaczynając na inwestycjach tego typu. Jeżeli to zrobimy, możemy zostać z niczym.

inwestycje-abc

Inwestycje długoterminowe – A

Jak wspomniałem wcześniej inwestycje te mają na celu zapewnienie bezpiecznej przyszłości. Przeważnie jest to inwestycja pieniędzy których jeszcze nie mamy, a dopiero zarobimy. My deklarujemy się do regularnych wpłat w przyszłości, przez określony okres czasu. Aby zbudować kapitał i zabezpieczyć finansowo, powinniśmy na taką inwestycję przeznaczać ok 10-15% swoich dochodów. Jeżeli mowa o celach długoterminowych, możemy je osiągnąć używając takich produktów finansowych jak:

 • Programy regularnego oszczędzania
 • Ubezpieczenia
 • Polisy inwestycyjne
 • IKE

Musimy wybierać takie produkty, które są stosunkowe bezpieczne i obarczone niskim ryzykiem. Nie powinny one absorbować naszego czasu, a ich obsługa musi być prosta i zrozumiała. Szczególną uwagę chciałbym zwrócić na – Polisy inwestycyjne. Odpowiednio dobrane i wykorzystane są idealnym rozwiązaniem dla każdego z nas.

Inwestycje średnioterminowe – B

Jest to inwestowanie pieniędzy, które już zgromadziliśmy. Paleta produktów średnioterminowych jest bardzo szeroka, jednak najbardziej interesujące i warte uwagi wydają się:

 • Fundusze inwestycyjne
 • Lokaty strukturyzowane
 • Inwestycje alternatywne

Dwóch pierwszych punktów nie muszę chyba tłumaczyć, skupmy się więc na trzecim. Inwestycje alternatywne, to bezpośrednie lub pośrednie inwestowanie w takie dobra jak: złoto, srebro, wino, whisky, kapitał ziemski, monety kolekcjonerskie itp. Jak widać inwestować można prawie we wszystko, jednak należy pamiętać, że nie na wszystkim można zarobić. Należy wybierać tylko najlepsze rozwiązania.

Inwestycje krótkoterminowe – C

Najbardziej zaawansowana forma inwestycji, która jest obarczona największym ryzykiem, ale również największym potencjałem do zysku. Tu również inwestujemy pieniądze, które już zgromadziliśmy na wcześniejszych etapach naszego życia. Dopełnieniem naszego wzorowego portfela inwestycyjnego są rozwiązania czysto spekulacyjne, takie jak:

 • Derywaty –opcje, kontrakty, swapy
 • Rynek giełdowy – small capy, mid capy, large capy, blue chipy
 • Rynek pozagiełdowy – NewConnect
 • Giełdy zagraniczne
 • FOREX
 • Fundusze headgingowe

Na zakończenie

Należy pamiętać, że wzorowy portfel inwestycyjny powinniśmy zacząć budować od inwestycji długoterminowych, poprzez średnioterminowe, a na krótkoterminowych kończąc. Tylko takie podejście gwarantuje nam bezpieczeństwo oraz stabilność finansową. Jeżeli zaczniemy od końca, możemy nie zdążyć zrealizować celów związanych z emeryturą czy rentierstwem.

portfel-inwestycyjny

Tracąc pieniądze w inwestycji krótkoterminowej, chroni nas średni termin.  Jeżeli i tam stracilibyśmy cześć pieniędzy, nie wpłynie to na nasze bezpieczeństwo finansowe. Bowiem jesteśmy zabezpieczeni przez inwestycje długoterminową, która gwarantuje nam bezpieczną przyszłość. Dzięki temu możemy spać spokojnie.

Tak zbudowany portfel cechuje się wysoką jakością. Japończycy definiują jakość, jako wszystko to co da się ulepszyć oraz poprawić. A więc jeżeli jeszcze nie posiadasz tak zbudowanego portfela, czas to zrobić!

„Dwadzieścia lat trwa budowanie reputacji, a 5 minut jej zrujnowanie. Gdy o tym pomyślisz będziesz postępował inaczej” – Warren Buffet.

Marcin Płuciennik

[1] Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem – Keith C. Brown, Frank K. Reilly
[2] EAPF – Europejska Akademia Planowania Finansowego

Zapisz

Zapisz