Polisy inwestycyjne – wprowadzenie [1/6]

Witam, mam przyjemność przedstawić Państwu pierwszy z serii artykułów na temat polis inwestycyjnych. Temat wzbudzający skrajne emocje u inwestorów, jedni je kochają, Inni nienawidzą. Jest to system zerojedynkowy. Serią tych artykułów chciałbym przedstawić swoje stanowisko wobec tego rozwiązania finansowego.

Spis artykułów – czyli czego możesz się spodziewać w kolejnych częściach:

  1. Polisy inwestycyjne – wprowadzenie
  2. Polisy inwestycyjne – dlaczego to rozwiązanie (nie) jest dla każdego?
  3. Polisy inwestycyjne – zarządzanie, a wyniki
  4. Polisy inwestycyjne – „przywiązani do polisy”
  5. Polisy inwestycyjne – automatyczne strategie inwestycyjne
  6. Polisy inwestycyjne – fakty i mity

Już na wstępnie do polis inwestycyjnych należy zastanowić się czym jest polisa – pierwsze skojarzenie, w tym przypadku jest dobre – to oczywiście pewny rodzaj ubezpieczenia. Nie zawsze jednak ubezpieczenie jest wskazane. Na Polskim rynku mamy do czynienia z dobrymi polisami inwestycyjnymi i złymi – sęk w tym żeby wybierać te pierwsze. Jeżeli składka, która płacimy na poczet ubezpieczenia jest niska, a założeniem produktu jest inwestowanie to, otrzymujemy nieograniczone możliwości. Natomiast jeżeli duża część wpłacanych pieniędzy trafia na poczet ubezpieczenia, to mamy do czynienia z polisą ubezpieczeniową, a nie polisą inwestycyjną. W ramach polisy mamy dostęp do wielu atrakcyjnych funduszy inwestycyjnych tzw. ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych.

Wydaje się to zawiłe, natomiast UFK to „prawie” to samo co fundusze inwestycyjne. Dlatego zarówno w tym, jak i w kolejnych artykułach będę używał zamiennie tego nazewnictwa, dla uproszczenia przekazu.

Czym są polisy inwestycyjne? Jakie korzyści płyną z ich posiadania? Dlaczego wg. mnie każdy z nas powinien mieć produkt tego typu? Odpowiedzi na pytania uzyskają państwo czytając ten oraz kolejne artykuły. Jeżeli  szukasz rozwiązania przynoszącego natychmiastowe zyski – to odpuść sobie czytanie tego artykułu już na starcie. Inwestowanie za pomocą polis inwestycyjnych, to nie sprint, lecz maraton. Zapraszam do lektury.

Polisy typu Unit-Linked

W polisach inwestycyjnych jak to w ubezpieczeniach – należy być ostrożnym i dmuchać na zimne. Często doradcy finansowi obiecują nam bezpodstawnie złote góry, natomiast rzeczywistość bywa całkowicie inna. Po pierwsze w produktach zawsze są koszty – nie znajdziemy produktu bez nich, ale dobrze by było, gdyby koszty były zbliżone do średniej rynkowej i niższe. Po drugie w każdym z produktów część naszych oszczędności trafia na poczet ubezpieczenia. W najlepszych produktach jest to fikcyjne ubezpieczenie, które kosztuje grosze, natomiast w części produktów ubezpieczenie sięga nawet 30% wpłacanych środków. Zastanówmy się więc , czy to ciągle jest inwestowanie i oszczędzanie, kiedy już na starcie jesteśmy 30% wpłaconych pieniędzy w plecy. Tego rodzaju polisy inwestycyjne omijajmy szerokim łukiem. Ubezpieczenie zawsze będzie, ale korzystajmy z rozwiązań, które minimalizują jego udział w składce. Po trzecie i chyba najważniejsze… jeżeli myślisz, że samo wpłacanie pieniędzy sprawi, że osiągniesz zysk – jesteś w błędzie. Inwestycją należy zarządzać i dopasowywać ją do zmieniających się warunków na rynku. Inwestycja na zasadzie wpłacania pieniędzy jest jak jazda samochodem bez kierownicy z Gdańska do Warszawy. Jakie jest prawdopodobieństwo, że dojedziemy cali? Dobrze jest sterować inwestycją, a jeszcze lepiej mieć nawigatora (pilota), który wskaże nam co robić w jakim momencie. Więcej na ten temat w kolejnych artykułach. Wróćmy do samych podstaw.

Wiele funduszy w jednym miejscu

Warto nadmienić, że w polisach inwestycyjnych mamy możliwość inwestowania w kilkadziesiąt funduszy inwestycyjnych z kilkunastu Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI). Unit-Linked jest więc swojego rodzaju parasolem, skupiającym największe TFI. Poniższy przykład powinien zobrazować, jak to wygląda w praktyce. Dzięki temu zyskujemy możliwość inwestowania w ponad 100 różnych rozwiązań finansowych, w ramach jednej polisy!

parasol-funduszy

Fundusze wchodzące w skład Unit-Linked zostały odpowiednio wyselekcjonowane z rynku, dzięki czemu mamy dostęp do najlepszych rozwiązań.

Co idzie w parze z dużą liczbą TFI i funduszy? Oczywiście dywersyfikacja, m.in. międzynarodowa, czy sektorowa. Dzięki temu nasza inwestycja wkracza w przysłowiowy „inny wymiar”, ponieważ możemy inwestować na rynkach całego świata w różne aktywa (np. akcje, obligacje, nieruchomości, surowce, wierzytelności itp). Bez różnicy na wielkość naszego portfela inwestycyjnego, czy mamy 1000zł, 10.000zł, czy 100.000 zł możemy inwestować tak samo jak wielcy inwestorzy. Dla przykładu mogą być to inwestycje jednocześnie w złoto, akcje na rynku chińskim, obligacje stanów zjednoczonych, polskie wierzytelności oraz nieruchomości w Afryce. Ogranicza nas tylko wyobraźnia co do kreacji portfela.

Ważne jest również to, że mamy stały dostęp do inwestycji. Polisy inwestycyjne, oferowane przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe, zapewniają nam kontrolę nad każdym etapem budowy kapitału. Możemy nim zarządzać samodzielnie lub za pomocą strategii. Wszystko dzięki kilku kliknięciom myszką. Pamiętajmy jednak to co pisałem na wstępnie tego artykułu

Po trzecie i chyba najważniejsze… jeżeli myślisz, że samo wpłacanie pieniędzy sprawi, że osiągniesz zysk – jesteś w błędzie. Inwestycją należy zarządzać i dopasowywać ją do zmieniających się warunków na rynku. Inwestycja na zasadzie wpłacania pieniędzy jest jak jazda samochodem bez kierownicy

Korzyści podatkowo-prawne w polisach inwestycyjnych

Podatek Belki – dzięki zastosowaniu „szaty” ubezpieczeniowej przez Unit-Linked, możliwe jest odsunięcie w czasie płatności podatku od zysków kapitałowych. Dzięki temu nie płacimy podatku Belki przy zmianach funduszy i możemy inwestować środki niepomniejszone o 19%, co w efekcie da nam ponadprzeciętne zyski. Podatek zapłacimy dopiero pod koniec inwestycji.

Uposażenie wybranych osób – możliwość wyznaczenia osoby/osób, która otrzyma/otrzymają gromadzone aktywa po śmierci Inwestora bez podatku od spadków i darowizn, w błyskawicznym czasie (do miesiąca po stwierdzeniu zgonu).

Egzekucje sądowe i administracyjne (komornik i windykacja) – zgodnie z Rozporządzeniem Ministrów Finansów środki traktowane jako ubezpieczenie na życie nie podlegają egzekucjom sądowym do ¾ ich całkowitej wartości.

Bezpieczeństwo instytucji – Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie, w przeciwieństwie do banków, zawsze charakteryzuje się dużo większym bezpieczeństwem, ze względu na regulacje prawne i zarządzania ryzykiem. Zwrot aktywów gromadzonych w banku w przypadku jego upadku gwarantuje nam BFG, jednak jest to objęte limitem równowartości do 100 000 euro. Natomiast wszystkie aktywa gromadzone w Towarzystwie Ubezpieczeniowym na Życie gwarantuje Rząd UFG. Ponadto tzw. rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe są dużo wyższe aniżeli rezerwy banków.

Możliwość realizacji strategii

Dzięki szybkiej konwersji oraz alokacji środków, możemy wprowadzić efektywną strategię inwestycyjną. Co mamy na myśli, mówiąc: szybką? Kwestia 48 godzin i nasze środki mogą pracować już w innym funduszu. To oznacza, że w przeciągu dwóch dób możesz przenieść środki z naftowych spółek rosyjskich do chińskiego telekomunikacyjnego giganta – China Mobile.

A jak jest na platformach internetowych (z pominięciem polis inwestycyjnych) oferujących wiele funduszy? Zapewniam was, że trwa to dłużej – przeważnie jest to kwestia tygodnia. Dokonując kilku takich zmian w ciągu roku, nasze pieniądze mogą długo pozostawać poza rynkiem.

Podsumowanie

Polisy inwestycyjne to dobre rozwiązanie jedynie dla świadomych inwestorów, z jasno określonym celem i planem inwestycyjnym. Jeżeli chcemy szybko wzbogacić się, nie robiąc nic, a tylko wpłacając pieniądze – daj sobie spokój z tym rozwiązaniem lub poszukaj pomocy w firmach zajmujących się pomocą w zarządzaniu na polisach.

Marcin Płuciennik

 

Zapisz

Zapisz