Fundusze inwestycyjne

20 czerwca 2016

Aktywność popłaca

Inwestowanie na giełdzie ma zawsze jeden cel – zarobić. Aby inwestycje były efektywne najlepiej przebić wyniki indeksów giełdowych. Niby proste, ale… Żeby ten cel osiągnąć, należy […]
20 czerwca 2016

Fundusze inwestycyjne – proste strategie inwestycyjne

W poprzednim artykule „Fundusze inwestycyjne – wprowadzenie do strategii inwestycyjnych” poruszyłem zagadnienia związane z efektywnym inwestowaniem pieniędzy przy pomocy UFK. Lekcja, którą możemy wynieść z tego […]
20 czerwca 2016

Fundusze inwestycyjne – wprowadzenie do strategii inwestycyjnych

Choć wielu z nas inwestuje za pomocą funduszy inwestycyjnych, niewielu robi to we właściwy sposób. Część z nas kupiło fundusze jeszcze przed kryzysem finansowym za namową […]
20 czerwca 2016

Fundusze inwestycyjne – konstrukcje i typy

Skupmy się na najbardziej popularnym podziale funduszy inwestycyjnych – ze względu na metodę lokowania aktywów oraz stopień ryzyka inwestycyjnego (wg rosnącego poziomu ryzyka). Wymienić możemy tu […]
20 czerwca 2016

10 korzyści z inwestowania w fundusze inwestycyjne

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne to przede wszystkim profesjonalne zarządzanie, odpowiednia płynność inwestycji, wyższa dochodowość nad standardowymi formami inwestowanie. Do zalet tej formy inwestowania zaliczyć możemy również […]
20 czerwca 2016

Rozwój rynku funduszy w Polsce

Za powstanie rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce przyjąć można lata dziewięćdziesiąte. Pierwsza faza powstania tego rynku to lata 2004-2007, kiedy liczba funduszy zwiększyła się z 30 […]
20 czerwca 2016

Fundusze inwestycyjne – podstawy

Książkowa definicja funduszy inwestycyjnych mówi, o tym, że jest to forma wspólnego inwestowania polegająca na zbiorowym lokowaniu środków pieniężnych (w bardziej skomplikowanych rozwiązaniach możliwe są wpłaty w postaci […]
20 czerwca 2016

Fundusze aktywnej alokacji, a strategia Invest Help

W ostatnim czasie mamy do czynienia z ogromną zmiennością na rynkach finansowych. Trend boczny, zmiany związane z OFE, ryzyko polityczne związane chociażby z Ukrainą, nie pomagają […]